Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802253 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: ANKIETY Ankieta SP ZOZ

Treść strony

Ankieta dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Ankieta dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie  Ankieta dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny

Szanowni Państwo!

 Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług świadczonych przez
 Szpital Mławski, dla którego organem prowadzącym jest Rada Powiatu Mławskiego.

 Niniejsza ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian mających na celu poprawę jakości usług medycznych. Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza poprzez zaznaczenie odpowiedzi zgodnie z Państwa odczuciami.

Przyjęta w ankiecie skala oznacza: dobrze – 5 punktów, dostatecznie – 3 punkty, źle – 0 punktów

 1. PRZYJĘCIA DO SZPITALA

1.W jakim trybie był Pan/Pani przyjęty do szpitala
1.W jakim trybie był Pan/Pani przyjęty do szpitala

2.Jaki był czas oczekiwania na przyjęcie?
2.Jaki był czas oczekiwania na przyjęcie?3.Czy został Pan/Pani poinformowany o prawach pacjenta i sprawach związanych z Regulaminem Szpitala?
3.Czy został Pan/Pani poinformowany o prawach pacjenta i sprawach związanych z Regulaminem Szpitala?

4.Jak ocenia Pan/Pani sposób udzielenia informacji dotyczących stanu zdrowia
4.Jak ocenia Pan/Pani sposób udzielenia informacji dotyczących stanu zdrowia


2.OPIEKA LEKARSKA W ODDZIAŁACH SZPITALA

(proszę zaznaczyć oddział, ktorego ocena dotyczy)
(proszę zaznaczyć oddział, ktorego ocena dotyczy)

1.Proszę ocenić zainteresowanie lekarza pacjentem (czas poświęcony pacjentowi):
1.Proszę ocenić zainteresowanie lekarza pacjentem (czas poświęcony pacjentowi):


2.Jaka była dostępność lekarza po południu i w nocy:
2.Jaka była dostępność lekarza po południu i w nocy:


3.Czy poinformowano Pana/Panią o przebiegu choroby, sposobie leczenia i proponowanych badaniach diagnostycznych
3.Czy poinformowano Pana/Panią o przebiegu choroby, sposobie leczenia i proponowanych badaniach diagnostycznych

4.Czy zapytano Pana/ Panią o choroby współistniejące, przyjmowane leki, wykonane w ostatnim czasie badania diagnostyczne:
4.Czy zapytano Pana/ Panią o choroby współistniejące, przyjmowane leki, wykonane w ostatnim czasie badania diagnostyczne:

3.OPIEKA PIELĘGNIARSKA W ODDZIAŁACH SZPITALA

1.Czy reakcje na prośby chorych były:
1.Czy reakcje na prośby chorych były:


2.Jaka była dostępność opieki pielęgniarskiej po południu i w nocy:
2.Jaka była dostępność opieki pielęgniarskiej po południu i w nocy:


3.Proszę ocenić życzliwość pielęgniarek:
3.Proszę ocenić życzliwość pielęgniarek:


4.PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

( proszę zaznaczyć pracownię, której ocena dotyczy )
( proszę zaznaczyć pracownię, której ocena dotyczy )
1.Ile wynosił czas oczekiwania na badania:
1.Ile wynosił czas oczekiwania na badania:2.Czy uprzejmość personelu wykonującego badania diagnostyczne była:
2.Czy uprzejmość personelu wykonującego badania diagnostyczne była:


3.Jak Pan/ Pani ocenia udzielone informacje dotyczące przebiegu planowanego badania :
3.Jak Pan/ Pani ocenia udzielone informacje dotyczące przebiegu planowanego badania :


5.ROLA PACJENTA W PROCESIE LECZENIA I WSPARCIE PSYCHICZNE

1.Czy sugestie pacjenta co do sposobów leczenia, podawanych leków, czasu zabiegów w procesie leczenia były uwzględnione w stopniu:
1.Czy sugestie pacjenta co do sposobów leczenia, podawanych leków, czasu zabiegów w procesie leczenia były uwzględnione w stopniu:


2.Wsparcie psychiczne ze strony personelu Szpitala w sytuacjach trudnych ocenia Pan/Pani na poziomie:
2.Wsparcie psychiczne ze strony personelu Szpitala w sytuacjach trudnych ocenia Pan/Pani na poziomie:


3.Stopień poczucia bezpieczeństwa w czasie całego cyklu leczenia ocenia Pan/Pani jako:
3.Stopień poczucia bezpieczeństwa w czasie całego cyklu leczenia ocenia Pan/Pani jako:


4.Załatwienie formalności związanych z wypisem ze Szpitala przebiegało:
4.Załatwienie formalności związanych z wypisem ze Szpitala przebiegało:


5.Czy udzielono Panu/Pani wskazówek dalszego postępowania po wypisie ze Szpitala:
5.Czy udzielono Panu/Pani wskazówek dalszego postępowania po wypisie ze Szpitala:

6.ŚRODOWISKO SZPITALNE

1.Jak ocenia Pan/Pani warunki pobytu w oddziale ( czystość, wyposażenia, wygląd pomieszczeń ):
1.Jak ocenia Pan/Pani warunki pobytu w oddziale ( czystość, wyposażenia, wygląd pomieszczeń ):


2.Jak ocenia Pan/Pani możliwość zachowania intymności podczas wykonywania badań i zabiegów:
2.Jak ocenia Pan/Pani możliwość zachowania intymności podczas wykonywania badań i zabiegów:


3.Czy jakość posiłków podawanych pacjentom ocenia Pan/Pani:
3.Czy jakość posiłków podawanych pacjentom ocenia Pan/Pani:


7.OGÓLNA OCENA SZPITALA

1.Jak ocenia Pan/Pani poziom satysfakcji z leczenia i pobytu w Szpitalu:
1.Jak ocenia Pan/Pani poziom satysfakcji z leczenia i pobytu w Szpitalu:


2.Czy w przypadku konieczności leczenia szpitalnego wybierze Pan/Pani Szpital Mławski
2.Czy w przypadku konieczności leczenia szpitalnego wybierze Pan/Pani Szpital Mławski

WŁASNE UWAGI, OPINIE I PROPOZYCJE

 
 
 
 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY


Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09