Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802208 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: KULTURA

Treść strony

  • Konkurs Piosenki Religijnej w mławskim MDK

Działalność kulturalna w powiecie mławskim oparta jest na współpracy z miejskim  i gminnymi ośrodkami kultury. Rozwijana jest również przez wiele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i twórców indywidualnych

Na terenie powiatu mławskiego do podstawowych instytucji zajmujących się działalnością kulturalną należą:

1.Miejski Dom Kultury w Mławie posiadający kino z około 270 miejscami na widowni;

2.Ośrodki Kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku, Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym;

3.Biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Mlawie oraz Biblioteki Gminne w Lipowcu Kościelnym, Dzierzgowie, Radzanowie, Strzegowie;

4.Centrum Kulturowo-Historyczne „Kantor Młyński” w Strzegowie;

5.Galerie sztuki:

-w Mławie „Galeria 13”; „Galeria Z”;

-w Strzegowie w „Muzealiach” jest stała ekspozycja poświęcona twórczości artysty rzeźbiarza  Jana Stępkowskiego.

Miejski Dom Kultury jest pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim m. in. Ogólnopolski Festiwali Rockowy i o zasięgu regionalnym: Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej, Konfrontacje Taneczne „Dancemania”; tworzących stopniowo tradycję miasta. Na szczególną uwagę zasługuje fakt organizacji przez Mławską Halę Sportową wspólnie z Klubem Sportowym Mławskie Centrum Tańca Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego – Grand Prix Polski, popularnego w kraju, a który w 2012 roku obchodził 10-lecie.

  • Zespół Tańca Ludowego LIPOWIACY

Na estradzie w Parku Miejskim z powodzeniem koncertują zespoły regionalne, folklorystyczne, chóry, orkiestry dęte, zespoły dziecięce i młodzieżowe, oraz odbywają się wieczory poezji, zapewniając w sezonie letnim rozrywkę i atrakcję dla mieszkańców.

Pod egidą Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują 4 orkiestry dęte: w Szreńsku, Stupsku, Strzegowie oraz Unierzyżu gm. Strzegowo, których członkami jest w dużej mierze młodzież. Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują również Mławska Orkiestra Dęta przy Miejskim Domu Kultury w Mławie oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzierzgowo działająca przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych „ARKA”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dzierzgowie.

Na terenie Gmin działają różne zespoły folklorystyczne i kościelne:

- w Lipowcu Kościelnym od 20 lat działa Zespół Tańca Ludowego „Lipowiacy”. Założony został we wrześniu 1993-ego roku przez księdza dr. Jana Piotrowskiego, Proboszcza parafii w Lipowcu Kościelnym. Choreografem i instruktorem tańca od początku zespołu do chwili obecnej jest Anna Chocholska. W bogatej XX-letniej historii zespołu tańczyło niemalże 200 osób, które swe umiejętności nabyte podczas prób wykonywały w dwóch grupach– Krakowskiej i Łowickiej. Przez 20 lat „Lipowiacy” brali udział w wielu konkursach i przeglądach takich jak choćby Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Ciechanowie, Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Warszawie, Ogólnopolski festiwal dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych w Ostrowi Mazowieckiej czy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.

- Gmina Stupsk może się poszczycić zespołem ludowym „Dąbkowiacy”. Pierwsze kroki, członkowie zespołu poczynili przygotowując repertuar pieśni na obchody dożynkowe w swojej rodzinnej wsi w 2008 roku. Ten pierwszy występ jakże udany zachęcił śpiewających do zawiązania zespołu. Obecnie zespół liczy 14 osób, opiekunem artystycznym zespołu jest pani Emilia Miłoszewska. Dziś zespół ma już za sobą wiele udanych występów i nagród, w kraju i za granicą.

- na terenie Gminy Szydłowo powstała w 1991 r. Schola Harfa. Jej założycielami i opiekunami są Pan Jan Kowalski dyrektor Gimnazjum Publicznego w Szydłowie wraz z małżonką Bożenną Kowalską. Harfa uświetnia wszystkie uroczystości w Parafii w Szydłowie oraz niedzielne Msze święte. Schola wielokrotnie otrzymywała nagrody na przeglądach piosenki religijnej. W 2011 r. Harfa obchodziła 20 lecie istnienia. 20 – letnia praca została uwieńczona wielkim sukcesem - nagraniem płyty „Chwalmy Pana”.

- na terenie gminy Wiśniewo czynnie działa Klub Seniora „Alebabki”. Panie regularnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania. Uczestniczyły również w realizacji projektu współfinansowanego ze środków województwa mazowieckiego „Piosenka jest dobra na wszystko”.

  • Uroczystość przekazania klucza "Stolicy Kultury Mazowsza"...

Ponadto na terenie gmin organizowanych jest również wiele imprez o charakterze historycznym i kulturalno-rozrywkowym. Dla Gminy Radzanów charakterystyczna jest rekonstrukcja historyczna potyczki kawaleryjskiej pod Ratowem z okresu wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Rekonstrukcja odbywa się w ramach pikniku religijno-historyczno-wojskowego i traktowana jest jako „Żywa lekcja historii”.

Dożynki, czyli święto plonów poświęcone zbiorom płodów rolnych, organizowane są przez Gminę Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Strzegowo. Część gmin organizuje tzw. Dni swojej gminy należy tu wspomnieć o „Dniach Mławy”; „Dniach Szreńska” i „Dniach Strzegowa”. Ponadto w każdej z gmin powiatu mławskiego działają Koła Gospodyń Wiejskich aktywizujące lokalną społeczność i organizujące życie kulturalne zwłaszcza dzieci i młodzieży w poszczególnych miejscowościach gminnych.

Należy dodać, iż z budżetu powiatu udzielana jest pomoc finansowa, która zachęca organizacje pozarządowe do realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze ponadgminnym. Są to konkursy, przeglądy, festiwale, występy artystyczne, wystawy, plenery malarskie i fotograficzne, rekonstrukcje historyczne i wiele innych.

W roku 2013 Powiat Mławski uzyskał tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza”. Była XII edycja konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09