Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802145 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo.

Treść strony

  • logo FDS
  • strzegowo mickiewicza

Podpisaliśmy umowę na drogę Staroguby - Strzegowo.

Dnia 15.04.2020 r. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

Na liście Rezerwowej do dofinansowania znalazło się drugie zadanie  pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo, którego okres realizacji określony jest na rok 2020.

Zadania z tej listy mogą być realizowane w przypadku powstania oszczędności po przetargowych na zadaniach z listy podstawowej.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 750 404,67 w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 70% -  1 225 283,26 zł.

Dnia 17.07.2020 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową i przedmiotowe zadanie znalazło się na liście podstawowej do dofinansowania i realizacji w 2020 roku.

Z uwagi na to, że poziom dofinansowania ze środków FDS został określony dla powyższego zadania na poziomie 70% a nie jak zakładano na poziomie 80% przy ustalaniu udziału finansowego Gminy Strzegowo.  Powiat Mławski wystąpił z prośbą  do Pana Wójta o dokonanie zwiększenia udziału finansowego w budżecie Gminy Strzegowo na rok 2020 z kwoty 332 577,00 zł do kwoty 498 865,00 zł tj. o kwotę 166 288,00 zł, co będzie stanowiło deklarowany przez Gminę Strzegowo udział 95% we wkładzie własnym Powiatu Mławskiego na realizację zadania. Rada Powiatu Mławskiego  na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 wprowadziła na zadaniu środki z FDS w kwocie 1 225 283,26 zł środki Gminy Strzegowo w kwocie 498 865,00 zł i środki powiatu w kwocie 26 256,41 zł.

Dnia 14.08.2020 roku PZD Mława wszczął postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.

Dnia 31.08.2020 r  poniżej Oferty, które wpłynęły:

  1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; kwota brutto - 1.958.370,86 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt 86/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.; 06 - 500 Mława ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8; kwota brutto - 1.564.390,27 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt 27/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
  3. GUTBRUK Tomasz Gutowski; 06 - 316 Krzynowłoga Mała, Kaki Mroczki 18; kwota brutto - 1.481.931,16 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden 16/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
  4. STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto - 1.399.444,70 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 70/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.09.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
  5. Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski; 06 - 450 Glinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto - 1.474.381,31 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 31/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 15.12.2020 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.

 

Dnia 04.09.2020 r. Powiat Mławski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na wartość dofinansowania w kwocie 1 225 283,26 zł.

  • podpisanie umowy
  • podpisanie umowy

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09