Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802425 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Sesja Rady Powiatu Mławskiego

Informacja z przebiegu XXV Sesji Rada Powiatu Mławskiego

W dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 rozpoczęła się XXV Sesja Rada Powiatu Mławskiego.  Ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa  COVID-19 oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i radnych odbyła się ona w trybie zdalnym-online.  Nagranie obrad sesji zostało udostępnione na stronie internetowej powiatu mławskiego. W Sesji uczestniczyło 19 radnych.

Na wstępie prowadzący obrady Sesji Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego odczytał porządek obrad i przedstawił zasady przebiegu sesji.

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

  1. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;
  2. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2020;
  3. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2020;
  4. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023;
  5. zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok;
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
  8. zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Dyrektor ZOW Mławie, Dyrektor PCPR w Mławie, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

Następnie Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.    

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 13.30 zamknął XXV Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

  • autor: Joanna Marcinkowska , data: 2021-04-30

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09