Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802428 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Student w czytelni
    • autor: Gerd Altmann z Pixabay

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzyst6w, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2021/2022. 


,,Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria: 


- Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, 
- Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prac w okresie co najmniej 2 lata, 
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia- pomostowe.pl) , 
- pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością, 
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w złączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczb punktów. 


Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 


Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 dostępny jest na stronie Fundacji. 


Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43. 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, ze w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podane daty mogą ulec zmianie. 

  • autor: Małgorzata Barć, data: 2021-04-30

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09