Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802218 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: TURYSTYKA zabytki wykaz zabytków - ruchomości

Treść strony

WYKAZ  ZABYTKÓW  RUCHOMYCH  ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ  NA  OBSZARZE POWIATU MŁAWSKIEGO 

 1) miasto Mława

 Kościół parafialny – wyposażenie:

chrzcielnica barokowa, pocz. XVIII w, drewno,

kropielnica barokowa z XVIII w. piaskowiec – 2 szt.,

tabernakulum w formie kapliczki, barok, XVIII w. drewno złocone,

krucyfiks z ołtarza bocznego lewej nawy, barok XVIII w. wraz z 14 wotami,

obraz – Matka Boska Różańcowa, olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz – św Rodzina ze zwieńczenia ołtarza bocznego prawego, olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz – Sąd nad Jawnogrzesznicą, olej/płótno, manieryzm XVI w.

obraz – Zaślubiny św Katarzyny, olej/płótno, barok XVIII w.

ornat biały, barok XVIII w.,

ornat czerwony, barok XVIII w.,

ornat czerwony, barok XVIII w.,

ornat czerwony (z kompletem) barok XVIII w.,

ornat fioletowy, barok XVIII w.,

ornat różowy (z kompletem) barok XVIII w.,

relikwiarz neorokokowy XIX w.,

monstrancja barokowa, srebro złocone XVIII w.,

kielich mszalny barok XVII w. srebro złocone,

dwa kielichy barokowe gładkie XVIII/XIX w. srebro złocone,

kielich barokowy XVIII w. srebro złocone.

 Kościół parafialny – ołtarz boczny

wota srebrne – barokowe z XVIII w. 14 sztuk

 Inne:

lokomotywa parowa wąskotorowa serii Px48 nr 1752 (nr fabryczny 2247/1951 r.),

wagon osob. wąskotorowy klasy 2 typu 1 Aw(Bxhpi),

wagon osob. wąskotorowy klasy 2 typu 1 Aw(Bxpi),

wagon osob. wąskotorowy klasy 2 typu 1 Aw(Bxpi),

lokomotywa parowa wąskotorowa (750 mm) serii Px48 nr 1758 wraz z tendrem Pt 6x,

parowóz wąskotorowy Px-1,784 (nr fabryczny 3219) z tendrem Płx 48-1784 (nr fabryczny 3070),

wagon osobowy (wąskotorowy) serii Bxhpi (nr fabr. 556),

wagon osobowy (wąskotorowy) serii Bxpi (nr fabr. 763),

 Szkoła Muzyczna

- fortepian skrzydłowy z ok. 1860-70, firmy Małecki i Szreder, nr fabr. 394.


2)  gmina Dzierzgowo

 ołtarz główny, neobarok XIX w.,

ołtarz w kaplicy, klasycyzm XIX w.,

ołtarz boczny po str. Ewangelii, neobarok XIX w.,

ambona barokowa, drewniana  XVIII w.,

drzwi z zakrystii do prezbiterium, renesans XVI-XVII w.,

konfesjonał, drewniany neobarok XIX w.,

konfesjonał, drewniany neobarok XIX w.,

obraz Matki Boskiej Szkaplerznej, olej/płótno w ołtarzu głównym, neoklasycyzm, 1877 r.,

obraz Św. Anny i Antoniego, olej/płótno, neobarok 1882 r.,

ołtarz boczny po str. Ewangelii z obrazami świętych Józefa i Mikołaja, neobarok XIX w.,

obraz Św. Józefa, olej/płótno, neobarok, 1882 r.,

kropielnica barokowa z XVIII w.,

kropielnica z piaskowca, XVII w.,

krzyż ołtarzowy, drewniany, rokoko XVIII w.,

dwa świeczniki ołtarzowe, rokoko 1 poł. XVIII w.,

krata okienna w zakrystii, żelazna, barok XVIII w.,

okucia drzwi do skarbca wraz z zamkiem i kluczami, renesans XVII w.,

łódka na kadzidło, mosiądz posrebrzany, neorenesans XIX w.,

monstrancja barokowa, srebro złocone XVIII w. z futerałem skórzanym              z epoki ,

tacka cynowa, klasycyzm XIX w.,             

tablica nagrobna Piotra Brzozowskiego, czarny marmur, klasycyzm 1841 r.,

tablica nagrobna Karoliny Brzozowskiej Ostaszewskiej, czerwono-brunatny marmur, klasycyzm 1834 r.,

tablica nagrobna T. Grabowskiego, czarny marmur, klasycyzm 1846 r.,

tablica nagrobna Anny i Jakuba Tańskich, czarny marmur, barok 1640 r.,

feretron z obrazami płaskorzeźbionymi św. Barbary i św. Wojciecha, neobarok XIX w.,

feretron z obrazami płaskorzeźbionymi Chrystusa i matki Boskiej                     z Dzieciątkiem, neobarok XIX w.,

feretron ludowy z obrazem dwustronnym Św. Józefa z Dzieciątkiem                     i Matki Boskiej Bolesnej XIX w.,

feretron z obrazem dwustronnym św. Franciszka z Asyżu i św. Męczenniczki, barok ludowy XIX w.,

feretron z obrazem dwustronnym Św. Jana Ewangelisty i Madonny, barok ludowy XIX w.,

feretron z obrazem dwustronnym wskrzeszenia Piotrowina i św. Teresy                     z Avilla, neobarok XIX w.

 3) gmina Radzanów

 Bońkowo Kościelne – Kościół filialny – wyposażenie

ambona drewn. klasycyzm, ok. 1810 r.,

krucyfiks ludowy, drewn. pocz. XIX w.,

dwa świeczniki, drewn. klasycyzm, pocz. XIX w.,

cztery świeczniki, drewn. barok XVIII/XIX w.,

cztery świeczniki, drewn. barok XVIII/XIX w.,

obraz św. Apolonia, olej/płótno, pocz. XIX w.,

obraz – Chrystus – dobry Pasterz z feretronu, ludowy, olej/płótno XIX w.

obraz św. Katarzyna, olej/płótno XIX w.,

ołtarz główny, murowany, klasycyzm z ok. 1810 r.,

 dwie rzeźby z ołtarza głównego: Bóg Ojciec, św. Józef, drewn. XIX w.,

dwie rzeźby z ołtarza głównego: Nadzieja, Wiara, drewn. XIX w.,

tablica epitafijna Piotra i Marianny Rudowskich, marmur, klasycyzm 1836 r.

 Radzanów – Plebania

kielich mszalny, srebro złocone, barok XVII w.

sukienka obrazu matki Boskiej z Dzieciątkiem, srebro złocone, barok 1760 r.

 Radzanów – Kościół parafialny – wyposażenie

krucyfiks, drewn. barok XVIII w.,

monstrancja, blacha złocona i srebrzona, klasycyzm XVIII/XIX w.,

obraz Św. Roch, poł. XVIII w.

 Ratowo – Kościół i Klasztor Zgromadzenia SS Misjonarek św. Rodziny – wyposażenie

ambona drewn. rokoko XVIII w.,

bębęn procesyjny, XVIII w.,

łódka trójkątna z uchem, żelazo, barok XVIII w.,

kropielniczka ludowa, drewn. XVIII w.,

krucyfiks drewno barok ludowy XVIII/XIX w (z krużganka kościoła),

krucyfiks drewno, barokowo-ludowy  XIX w.,

krucyfiks, drewno barok ludowy XVIII w. ( z północnego krużganka),

świecznik, srebro, klasycyzm, poł. XIX w.,

dziewięć świeczników, cyna, barok XVIII w.,

obraz Matka Boska z Dzieciątkiem, olej na desce, ludowy XVIII w.,

ołtarz główny, drewn. rokoko, XVIII w.,

obraz św. Antoni Padewski, olej/płótno, barok XVII/XVIII w. (z ołtarza głównego),

obraz – Przemienienie Pańskie, olej/płótno, barok XIX w. (z ołtazra głównego),

cztery rzeźby z ołtarza głównego, drewn.: św. Ludwik – król francuski, św. Ludwik –biskup, św. Kapistran, św. Bernard, rokoko XVIII w.,

tabernakulum ołtarza głównego, drewn., rokoko XVIII w.,

obraz św. Rodzina, olej/płótno, XIX w.,

feretron z obrazem dwustronnym: św. Antoni z Dzieciątkiem i Śmierć św. Franciszka, barok,

tabernakulum, barok XVII, XVIII w.,

świecznik na paschał, drewn, klasycyzm, XVIII w.,

wota 15 sztuk, srebro do obrazu św. Antoniego Padewskiego, barok ludowy XVIII/XIX w.,

ołtarz boczny I-szy Chrystusa Ukrzyżowanego, rokoko, XVIII w.,

krucyfiks z ołtarza bocznego, drewn. barok XVIII w.,

krzyż ołtarzowy, cyna, barok XVIII w.,

ołtarz boczny lewy II-gi św. Jana Nepomucena, drewn. rokoko XVIII w.,

obraz NN Świętej ze zwieńczenia ołtarza św. Jana Nepomucena olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz Św. Jan Nepomucen z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz św. Józef z Dzieciątkiem z ołtarza św. Jana Nepomucena, olej/płótno, poł. XIX w.,

ołtarz boczny lewy III-ci  z obrazem św. Teresy, drewno, rokoko XVIII w.,

trzy obrazy ze zwieńczenia ołtarzy bocznych: św. Tekla, św. Stanisław Biskup, Matka Boska, olej/płótno, barok połowa XVIII w.,

dwa obrazy ze zwieńczenia ołtarzy bocznych: św. Barbara, św. Mikołaj, barok XIX w.,

obraz Matka Boska z Dzieciątkiem z ołtarza bocznego prawego I-ego, olej/płótno, barok XVII w.,

obraz św. Rodzina z ołtarza bocznego, olej/płótno, klasycyzm XIX w.,

obraz – Matka Boska Niepokalanego Poczęcia z ołtarza bocznego, olej/płótno, poł. XIX w.,

obraz św. Magdalena, olej/płótno, 1857 r.,

krzyż ołtarzowy, drewn., barok XVIII w.,

prospekt organowy, rokoko XVIII w.,

dwa świeczniki, neorenesans XIX w.,

zamek drzwiowy w drzwiach głównych do kościoła, żelazo kute, barok XVIII w.,

zamek drzwiowy w drzwiach zewnętrznych do krużganka od północy, żelazo kute, barok XVIII w.,

drzwi w zakrystii, drewno intorsjowane, barok, ok. 1788.,

komoda na ornaty, drewno, barok ok. 1788 r.,

krucyfiks umieszczony nad drzwiami do skarbczyka, drewno, rokoko 1788 r.,

szafa-komoda, drewno, barok ok. 1788 r.,

obraz – portet kobiecy kolatorski kościoła, olej/płótno, pocz. XIX w.,

monstrancja, srebro złocone, rokoko XVIII w.,

dwa mszały: druk w Warszawie 1729 r., druk w Częstochowie 1713 r., barok,

bursa i welum do ornatu białego, barok XVIII w.,

ornat biały z k. XVIII w.,

dalmatyka, barok XVIII w.,

ornat biały w komplecie stuła, manipularz i welum,

ornat biały, welum i palka, 2 poł. XVIII w.,

ornat czarny, XVIII w.,

ornat czerwony, barok XVIII w.,

4 figury lwów leżących – podstawy pod katafalk, drewn., barok XVII/XVIII w.

 4) gmina Strzegowo

Czarnocin – Kaplica – wyposażenie

ambona z pocz. XIX w.,

krucyfiks drewn., rokoko, k. XVIII w.,

ołtarz główny, mur, klasycyzm, 1 ćw. XIX w.,

obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, olej/płótno XVIII/XIX w.

 Niedzbórz – kościół parafialny pw. św. Mikołaja – wyposażenie

chrzcielnica, drewno, klasycyzm, 1 poł. XIX w.,

kielich mszalny, srebro, barok,  poł. XVIII w.,

monstrancja, srebro złocon, rokoko, 1788 r.,

monstrancja, brąz/srebro, rokoko 2 poł. XVIII w.,

relikwiarz, srebro, rokoko k. XVIII w.

 Strzegowo – Kościół parafialny – wyposażenie

chrzcielnica, drewn., barok XVIII w.,

ołtarz główny, drewn., renesans XVII w.,

antepedium ołtarza głównego, klasycyzm 1843 r.,

dwa obrazy z predelli ołtarza głównego, olej/deska: „Zwiastowanie-anioł”, „Zwiastowanie-Matka Boska”,

dwa obrazy z ołtarza głównego, olej/deska: „Św. Wojciech”, „Św. Stanisław”, renesans, XVII w.,

dwie rzeźby z ołtarza głównego: św. Paweł, św. Piotr, drewno, renesans XVII w.

 5) gmina Szreńsk

Szreńsk – Kościół parafialny – wyposażenie

 prospekt organowy, rokoko XVIII w.,

płyta nagrobna przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego, renesans XVI/XVII w.,

nagrobek barokowy z portretem trumiennym, 2 poł. XVII w.,

nagrobek Feliksa Szreńskiego, renesans ok. 1546 r.,

krucyfiks, drewn. z ołtarza bocznego prawego, rokoko XVIII w.,

rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, drewn. rokoko XVIII w.,

rzeźba NN Świętej, drewn. barok XVII w. (w skarbczyku),

obraz św. Barbara, olej/płótno, barok XVII w.,

obraz św. Franciszek z Dzieciątkiem z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz Matka Boska Częstochowska wraz z sukienką srebrną, barok XVI/XVII w.,

obraz Matka Boska Niepokalanego Poczęcia, olej/płótno, klasycyzm XVIII w.,

obraz św. Mikołaj i św. Wawrzyniec z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz św. Roch z ołtarza bocznego lewego, olej/płótno, barok XVIII w.

obraz św. Anna Nauczająca z ołtarza w kaplicy, olej/płótno, barok XVIII w.,

portret kanonika, olej/płótno, klasycyzm, XVIII w.,

antepedium – Ostatnia Wieczerza, klasycyzm, XIX w.,

ornat biały, klasycyzm – XVIII w.,

tacka, srebro, klasycyzm, 1816 r.,

relikwiarz w kształcie krzyża, srebro złocone, barok, XVIII w.,

monstrancja o cechach gotyku i baroku, blacha mosiężna  1727 r.,

lampa wieczna, srebro, barok, XVIII w. (skarbczyk),

kielich mszalny, srebro złocone, rokoko XVIII w.,

dwa kielichy, srebro złocone, barok XVIII w.,

epitafium Kazimierza Korwina Szymanowskiego, piaskowiec/marmur, XIX w.,

feretron z obrazem Jana Nepomucena, rokoko XVIII w.,

feretron z obrazem dwustronnym św. Trójca i Miłosierdzie Pańskie, rokoko XVIII w.,

feretron z obrazem dwustronnym Matka Boska Różańcowa, św. Józef z Dzieciątkiem, rokoko XVIII w.,

 Szreńsk – dzwonnica przy kościele parafialnym

krucyfiks gotycki, drewniany, pocz. XVI w.

 6) gmina Szydłowo

Szydłowo – Kościół parafialny

ornat barokowy z XVIII w.

 7) gmina Wieczfnia Kościelna

Grzebsk – Kościół parafialny – wyposażenie:

ambona renesansowa, drewniana, XVII w.,

chrzcielnica, drewniana, barok, XVIII w.,

35 ławek w czterech zestawach, barok XVIII w.,

ołtarz główny, barok XVIII w.,

obraz – św. Andrzej z ołtarza głównego, olej/płótno, barok XVII/XVIII w.,

rzeźba – Matka Boska z Dzieciątkiem z ołtarza głównego, olej/płótno, późny gotyk, XV/XVI w.,

dwie rzeźby z ołtarza głównego: św. Piotr, św. Paweł, późny gotyk, XVI w.,

dwie rzeźby z ołtarza głównego: św. Piotr, św. Józef z Dzieciątkiem, barok ludowy, XVIII w.,

tabernakulum z ołtarza głównego, rokoko, poł. XVIII w.,

obraz z ołtarza głównego, olej/płótno, barok XVII/XVIII w.,

ołtarz boczny św. Leonarda, barok XVII/XVIII w.,

rzeźba św. Leonard z ołtarza bocznego, późny gotyk XVI w.,

obraz z ołtarza bocznego – Misericordia Domini, olej/płótno XVII w.,

dwie rzeźby z ołtarza bocznego: św. Paweł, NN Święta, drewno, barok ludowy XVII/XVIII w.,

wotum z ołtarza bocznego lewego, blaszane z klęczącą postacią i zwierzętami, barok XVIII w.,

wota barokowo-ludowe – 27 szt. w ołtarzu św. Leonarda, XVIII/XIX w.,

ołtarz boczny prawy, drewniany, barok XVII/XVIII w.,

obraz z ołtarza bocznego prawego – św. Franciszek z Dzieciątkiem, olej/płótno, barok XVII w.,

pacyfikał barokowy XVII/XVIII w., srebro, częściowo złocony,

świecznik barokowy, cyna XVIII w.,

monstrancja barokowa z XVIII w., srebro,

krucyfiks barokowy XVIII w., drewno,

epitafium Marianny Chmielewskiej, marmur, klasycyzm, po 1807 r.,

epitafium Franciszka Chmielewskiego, marmur, klasycyzm, po 1807 r.,

 Kuklin – Kaplica – wyposażenie

ambona barokowa, XVIII w.,

obraz św. Anny Samotrzeciej, olej/deska, renesans XVII w.,

ołtarz główny, renesans, XVII w.,

ołtarz boczny lewy, barok ok. 1700 r.,

obraz – Chrzest Chrystusa z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,

obraz – św. Anna Samotrzecia, olej/płótno, barok XVIII w.,

ołtarz boczny prawy, barok ludowy, XVIII w.

 Wieczfnia Kościelna – Kościół parafialny

krucyfiks ludowy procesyjny z XVIII w. z figurką, XVIII w.

 8) gmina Wiśniewo

      Bogurzyn – Kościół parafialny

      - pacyfikał barokowy z XVII/XVIII w., srebro częsciowo pozłacany

 

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09