Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802484 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Pieniądze
    • autor: Gosia K. z Pixabay

Sejmik podzielił środki PFRON. Mazowsze otrzymało ok. 17,7 mln zł

Prawie 17,7 mln zł ze środków pochodzących z PFRON ułatwi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim. Radni przyjęli podział tych funduszy. Największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej. Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

– Mamy kolejny rok, w którym rytm pracy narzuca wszystkim epidemia. Dotyczy to również miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami – grupy szczególnie teraz wymagającej wsparcia. Dlatego zwiększyliśmy kwotę dofinansowania dla zakładów aktywności zawodowej o 596 tys. zł. W obecnej sytuacji epidemiologicznej zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale jest ważna społecznie, a także z psychologicznego punktu widzenia

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom. Na 2021 r. PFRON przeznaczył samorządowi województwa mazowieckiego ponad 17 mln zł (17 687 397 zł) na realizację ustawowych zadań.

Utrzymać miejsca pracy

Ponad 8,7 mln zł przeznaczonych jest na działalność zakładów aktywności zawodowej (zaz). Ze względu na przedłużający się stan epidemii, niezbędne są dalsze działania na rzecz utrzymania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także zachowanie płynności finansowej samych zaz-ów.

Środki na prace budowlane

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszły cztery z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie 5,6 mln zł, przy czym część tych środków przeznaczonych jest również na finansowanie trwających już projektów, realizowanych w ramach tzw. umów wieloletnich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Aktywizacja organizacji pozarządowych

Dodatkowo ponad 3,3 mln zł to pula na dofinansowanie działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Duże wsparcie przeznaczone jest na aktywizację zarówno samego środowiska osób niepełnosprawnych, jak i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Zachęcamy, by sięgać po te środki, bo widać efekty naszej dobrej współpracy

– wyjaśnia Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej.

Wsparcie może objąć siedem obszarów. Jednym z nich jest organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Może być to również organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Dofinansowanie można uzyskać na działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

O środki można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte mogą być świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

  • autor: Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego , data: 2021-04-23

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09