Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802365 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Plakat
  • autor: Gerd Altmann z Pixabay

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego,  ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 zdanie wstępne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 - 44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

§1.  1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2;  

2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3;

3) obszaru buforowego, o którym mowa w § 4 ;

 1. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;

2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych; oraz

3) unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.

 1. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
 2. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;

2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.

 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, w przypadku podmiotu utrzymującego kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.
 2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący drób do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.
 3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.
 4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się podmiotom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie - tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.
 5. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.
 6. Podmiotom utrzymującym drób na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego.

§2. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie żuromińskim:

 1. gminy Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Żuromin, Siemiątkowo,
 2. miasto Bieżuń,
 3. miasto Żuromin;

2) w powiecie mławskim:

 1. gmina Radzanów,
 2. gmina Strzegowo,
 3. gmina Szreńsk,
 4. gmina Wiśniewo,
 5. w gminie Stupsk miejscowości: Żmijewo-Kuce, Olszewo-Grzymki, Olszewo-Borzymy, Żmijewo-Ponki, Żmijewo-Gaje, Żmijewo-Szawły, Wola-Kolonia, Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne,
 6. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości: Łomia, Parcele Łomskie,
 7. miasto Mława,
 8. w gminie Szydłowo miejscowości: Szydłówek, Trzcianka, Szydłowo, Trzcianka-Kolonia;

3) w powiecie ciechanowskim:

 1. w gminie Grudusk miejscowości: Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie, Humięcino, Humęcino-Retki,
 2. w gminie Regimin miejscowości: Jarluty Duże, Jarluty Małe,
 3. w gminie Ciechanów miejscowości: Gąski, Gorysze, Rutki-Begny, Rutki-Marszewice, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, część wsi Ujazdówek położonej na północ od drogi krajowej numer 60, Pęchcin, Borzymy, Krupy, Rutki-Bronisze, Rutki-Lenki, Szczepanki;

4) w powiecie płockim:

 1. w gminie Bielsk miejscowości: Strusino, Pęszyno, Umienino, Umienino-Łubki, Gilino, Rudowo, Smolino, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Lubiejewo, Józinek, Kuchary-Jeżewo, Ciachcin,
 2. w gminie Stara Biała miejscowości: Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Trzebuń,
 3. w gminie Radzanowo miejscowość Trębin;

5) w powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Gozdowo miejscowości: Rękawczyn, Rempin, Gozdowo, Czarnominek, Gnaty, Golejewo, Czachowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo, Rycharcice,
 2. w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Lipa, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Kosemin,
 3. w gminie Rościszewo miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki-Stara Wieś, Rumunki-Chwały;

6) w powiecie wyszkowskim w gminie Brańszczyk miejscowości: Przyjmy, Nowe Budy, Stare Budy, Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Niemiry;

7) w powiecie ostrowskim:

 1. w gminie Małkinia Górna miejscowości: Zawisty Nadbużne, Zawisty Dzikie, Zawisty Podleśne, Rostki-Piotrowice, Podgórze-Gazdy, Rostki Wielkie, Małkinia Górna, Kańkowo,
 2. w gminie Zaręby Kościelne miejscowości: Pętkowo Wielkie, Gąsiorowo, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie, Zakrzewo Wielkie, Zakrzewo-Kopijki, Pułazie, Uścianek Wielki, Kietlanka,
 3. w gminie Szulborze Wielkie miejscowości: Zakrzewo-Zalesie, Smolewo-Wieś;

8) w powiecie sokołowskim:

 1. w gminie Ceranów miejscowości: Rytele Suche, Rytele-Wszołki, Wola Nadbużna,
 2. w gminie Kosów Lacki miejscowości: Rytele Święckie, Bojary;

9) w powiecie kozienickim w gminie Gniewoszów miejscowości: Podmieście, Regów Stary;

10) w powiecie gostynińskim w gminie Gostynin miejscowości: Kleniew, Sieraków, Marianów Sierakowski, Sierakówek, Lisica, Leśniewice, Anielin, Halinów, Nowa Wieś na zachód od drogi 1422W.

§3. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie mławskim:

 1. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości: Niegocin, Zawady, Rumoka, Dobra Wola, Krępa, Turza Mała, Lewiczyn, Borowe, Cegielnia Lewicka, Wola Kęczewska, Turza Wielka, Lipowiec Kościelny, Kęczewo, Józefowo,
 2. w gminie Stupsk miejscowości: Sułkowo-Kolonia, Budy Bolewskie, Krośnice, Bolewo, Strzałkowo, Pieńpole, Dunaj, Morawy, Konopki, Rosochy, Zdroje, Stupsk, Jeże, Żmijewo Kościelne, Żmijewo-Trojany, Dąbek, Olszewo-Bołąki,
 3. w gminie Szydłowo miejscowości: Giednia, Młodynin, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Polne, Tyszki-Bregendy, Kluszewo, Kozły-Janowo, Korzybie, Nowa Wieś, Nowe Nosarzewo, Nowe Piegłowo, Piegłowo Kolonia, Piegłowo Wieś, Stara Sławogóra, Nowa Sławogóra, Nieradowo, Marianowo, Pawłowo, Giednia, Dębsk, Wola Dębska, Budy Garlińskie, Zalesie, Krzywonoś, Garlino, Dębiny,
 4. w gminie Wieczfnia Kościelna miejscowości: Uniszki Cegielnia, Uniszki Gumowskie, Windyki, Uniszki Zawadzkie, Michalinowo, Bąki, Kuklin, Wieczfnia-Kolonia, Pogorzel, Wieczfnia Kościelna, Kulany, Pepłowo, Bonisław, Pepłówek;

2) w powiecie płońskim gmina Raciąż;

3) w powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Rościszewo miejscowości: Komorowo, Kownatka, Kuski, Rościszewo, Nowe Rościszewo, Zamość, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Zawady, Września, Ostrów, Rzeszotary-Stara Wieś, Stopin, Borowo, Topiąca, Łukomie-Kolonia, Bryski, Babiec-Więczanki, Łukomie, Babiec Rżały, Babiec Piaseczny, Nowy Zamość, Śniedzanowo,
 2. w gminie Gozdowo miejscowości: Głuchowo, Lisewo Małe, Lisewo Duże, Kozice Smorzewo, Kuniewo, Ostrowy, Wilkowo, Kurówko, Antoniewo, Kolonia-Przybyszewo, Kowalewo-Skorupki, Kowalewo-Boguszyce, Kowalewo Podborne, Białuty, Węgrzynowo, Zbójno, Rogieniczki, Rogienice, Lelice, Miodusy, Reczewo, Bombalice, Bonisław, Łysakowo, Bronoszewice, Stradzewo, Kurowo, Lisice- Folwark,
 3. w gminie Zawidz miejscowości: Skoczkowo, Zgagowo-Wieś, Zawidz Kościelny, Zawidz Mały, Żabowo, Jaworowo-Jastrzębie, Budy Piaseczne, Budy Milewskie, Wola Grąbiecka, Młotkowo-Kolonia, Młotkowo-Wieś, Żytowo, Jeżewo, Nowe Zgagowo, Grabowo, Stropkowo, Szumanie, Szumanie-Pustoły, Osiek, Chabowo-Świniary, Gołocin, Grąbiec, Gutowo-Górki, Gutowo-Stradzyno, Kęsice, Kosmaczewo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Maki Duże, Majki Małe, Makomazy, Mańkowo, Milewo, Milewko, Osiek Piaseczny, Osiek-Włostybory, Orłowo, Petrykozy, Rekowo, Słupia, Zalesie, Nowe Kowalewo, Ostrowy, Stare Chabowo,
 4. gmina Szczutowo,
 5. w gminie Sierpc miejscowości: Szczepanki, Białyszewo-Towarzystwo, Białyszewo, Goleszyn, Dębowo, Białoskóry, Susk Nowy, Kręćkowo, Wilczogóra,
 6. w gminie Mochowo miejscowości: Łukoszyn, Łukoszyno-Biki, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Grodnia, Cieślin, Obręb, Bożewo, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Sulkowo-Bariany, Załszyn, Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe, Żabiki, Myszki, Żółtowo, Żuki, Zglenice Małe, Romatowo, Zglenice Duże;

4) w powiecie ciechanowskim:

 1. w gminie Grudusk miejscowości: Borzuchowo-Daćbogi, Dębowo, Purzyce-Rozwory, Grudusk, Grudusk-Brzozowo, Purzyce-Pomiany, Sokołowo, Łysakowo, Strzelnia, Pszczółki Górne, Przywilcz, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Nieborzyn, Stryjewo Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Polanka, Pszczółki-Czubaki, Pszczółki-Szerszenie, Sokólnik, Stryjewo Małe, Kołaki Wielkie, Wiśniewo, Wiksin, Rąbież Gruduski, Żarnowo, Purzyce-Trojany,
 2. w gminie Regimin miejscowości: Szulmierz, Kalisz, Trzcianka, Kozdroje, Przybyszewo, Karniewo, Targonie, Grzybowo, Lekowo, Regimin, Pawłowo, Lekówiec, Kliczki, Kątki, Klice, Pniewo Wielkie, Pniewo-Czeruchy, Zeńbok, Bogdanka, Klin, Korczyn, Mościce, Stawy, Włodki, Włosty, Pawłówko, Koziczyn, Lipa, Radomka,
 3. w gminie Ciechanów miejscowości: Modła, Modełka, Rydzewo, Wólka Rydzewska, Julianowo, Nowa Wieś, Baraki Chotumskie, Wola Pawłowska, Chruszczewo, Kargoszyn, Ropele, Niestum, Przążewo, Grędzice, Mieszki Wielkie, Mieszki-Różki, Sokołówek, Nużewko, Nużewo, Kownaty Żędowe, Niechodzin, Rykaczewo, Gumowo, Kanigówek, Gołoty, Chotum, Baby, Ujazdowo, część wsi Ujazdówek na południe od drogi krajowej numer 60, Bardonki, Józefowo, Kownaty Wojnowe, Krzyże, Kukleńszczyzna, Maliniak, Mieszki-Atle, Mieszki Bardony, Rajmundowo, Romanowo,
 4. miasto Ciechanów,
 5. w gminie Glinojeck miejscowości: Dukt, Zygmuntowo, Żeleźnia, Juliszewo, Kamionka, Kowalewko, Krusz, Szyjki, Sulerzyż, Ościłowo, Rumoka, Brody Młockie, Budy Rumockie, Budzianka, Działy, Grądy, Nowopole, Rumoka-Kolonia, Rumoka-Teoniga, Rumoka-Uciekaje,
 6. w gminie Opinogóra Górna miejscowości: Władysławowo, Chrzanówek, Chrzanowo,
 7. w gminie Ojrzeń miejscowości: Skarżynek, Kraszewo, Bronisławie, Trzpioły, Kownaty-Borowe, Grabówiec, Lipówiec, Rzeszotko, Gostomin, Młock, Bronisławie-Łabędy, Budy Kownackie, Kraków, Kraszewo-Kolonia, Leśniczówka Kraszewo, Nowe Rzeszotko, Nowy Grabówiec, Stary Grabówiec;

5) w powiecie płockim:

 1. w gminie Bielsk miejscowości: Bielsk, Bolechowice, Cekanowo, Ciachcin Nowy, Dębsk, Drwały, Giżyno, Jączewo, Kędzierzyn, Kłobie, Konary, Machcinko, Machcino, Niszczyce, Niszczyce-Pieńki, Sękowo, Śmiłowo, Tłubice, Zakrzewo, Zągoty, Żukowo, Szewce, Ułtowo, Dziedzice, Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo-Wieś, Zagroba, Goślice, Tchórz,
 2. w gminie Stara Biała miejscowości: Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Dziarnowo, Kamionki, Kowalewko, Kruszczewo, Miłodróż, Nowe Bronowo, Nowe Draganie, Nowe Trzepowo, Ogorzelice, Srebrna, Stara Biała, Stare Draganie, Włoczewo,
 3. w gminie Brudzeń Duży miejscowości: Karwosieki-Cholewice, Karwosieki-Noskowice, Łukoszyno-Borki, Nowe Karwosieki, Parzeń, Sikórz, Suchodół,
 4. w gminie Drobin miejscowości: Siemienie, Łęg Kościelny, Łęg Probostwo, Kozłówko, Mlice-Kostery, Psary, Mokrzk, Krajkowo, Chudzynek, Chudzyno, Brzechowo, Cieszewko, Cieszewo, Mogielnica, Stanisławowo,
 5. w gminie Staroźreby miejscowości: Przeciszewo, Przeciszewo-Kolonia, Mieczyno, Sędek, Staroźreby, Nowe Staroźreby, Dąbrusk, Stoplin, Mrówczewo, Aleksandrowo, Mikołajewo, Smardzewo, Teodorowo, Opatówiec, Słomkowo, Przedpełce, Staroźreby-Hektary,
 6. w gminie Radzanowo miejscowości: Czerniewo, Śniegocin, Ciółkowo, Ciółkówko, Woźniki-Paklewy, Woźniki, Wólka, Radzanowo, Radzanowo-Dębniki, Szczytno, Radzanowo-Lasocin, Białkowo, Chomętowo, Wodzymin, Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie, Juryszewo, Męczenino, Dźwierzno, Rogozino, Brochocinek, Stróżewko, Brochocin, Stare Boryszewo, Nowe Boryszewo, Kostrogaj, Chełstowo, Kosino, Łoniewo,
 7. w gminie Słupno miejscowość Stare Gulczewo,
 8. w gminie Bulkowo miejscowość Sochocino-Praga;

6) w powiecie wyszkowskim:

 1. w gminie Brańszczyk miejscowości: Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza, Nowa Wieś, Poręba-Kocęby, Poręba Średnia, Dudowizna, Udrzynek, Udrzyn, Budykierz, Tuchlin, Knurowiec, Trzcianka, Turzyn, Ojcowizna,
 2. w gminie Wyszków miejscowości: Natalin, Kamieńczyk, Świniotop, Puste Łąki,
 3. w gminie Długosiodło miejscowości: Kalinowo, Dalekie, Jaszczułty;

7) w powiecie węgrowskim:

 1. w gminie Łochów miejscowości: Nadkole, Łazy, Gwizdały, Brzuza, Szumin, Łosiewice, Jerzyska, Łojki,
 2. w gminie Sadowne miejscowości: Szynkarzyzna, Zarzetka, Rażny, Zalesie, Złotki, Kolonia Złotki;

8) w powiecie ostrowskim:

 1. w gminie Zaręby Kościelne miejscowości: Kańkowo-Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria, Niemiry, Gaczkowo, Rawy-Gaczkowo, Nienałty-Szymany, Nienałty-Brewki, Kosuty, Zaręby Kościelne, Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Grabowo, Zaręby Leśne, Kępiste-Borowe, Rostki-Daćbogi, Chmielewo, Świerże-Kończany, Skłody-Piotrowice, Budziszewo, Świerże-Zielone, Świerże-Panki, Świerże-Kiełcze,
 2. w gminie Małkinia Górna miejscowości: Poniatowo, Grądy, Treblinka, Prostyń, Kiełczew, Borowe, Boreczek, Małkinia Mała-Przewóz, Małkinia Dolna, Błędnica, Daniłówka Pierwsza, Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele, Orlo, Niegowiec, Żachy-Pawły, Sumiężne, Glina, Klukowo, Małkinia Górna,
 3. w gminie Ostrów Mazowiecka miejscowość Nieskórz,
 4. w gminie Nur miejscowości: Zakrzewo-Słomy, Zuzela, Godlewo Wielkie, Godlewo-Warsze, Opatowina, Godlewo-Mierniki, Godlewo-Milewek, Strękowo Nieczykowskie, Strękowo, Kałęczyn, Ołtarze-Gołacze, Łęg Nurski, Nur, Żebry-Laskowiec,
 5. w gminie Andrzejewo miejscowości: Dąbrowa, Kuleszki-Nienałty, Gołębie-Leśniewo, Nowa Ruskołęka, Olszewo-Cechny, Godlewo-Gorzejewo, Mianowo, Pieńki-Sobótki, Jabłonowo-Klacze, Pieńki Wielkie, Żelazy-Brokowo,
 6. w gminie Szulborze Wielkie miejscowości: Świerże-Leśniewek, Leśniewo, Grędzice, Mianówek, Szulborze-Koty, Szulborze Wielkie, Gostkowo, Helenowo, Gumowo-Dobki, Brulino-Lipskie, Janczewo Wielkie, Godlewo-Gudosze, Uścianek-Dębianka, Słup, Słup-Kolonia, Janczewo-Sukmanki, Smolewo-Parcele;

9) w powiecie sokołowskim:

 1. w gminie Ceranów miejscowości: Rytele-Olechny, Wszebory, Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, Wólka Rytelska, Noski, Garnek, Przewóz Nurski, Adolfów, Długie Kamieńskie, Pustelnik, Ceranów,
 2. w gminie Kosów Lacki miejscowości: Jakubiki, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik, Krupy, Tosie, Albinów, Guty;

10) w powiecie przasnyskim w gminie Czernice Borowe miejscowość Zembrzus Wielki;

11) w powiecie kozienickim:

 1. w gminie Sieciechów miejscowości: Głusiec, Nagórnik, Opactwo, Wola Klasztorna, Wólka Wojcieszkowska, Występ, Zajezierze, Zbyczyn,
 2. w gminie Gniewoszów miejscowości: Gniewoszów, Boguszówka, Markowola-Kolonia, Borek, Kociołek, Marianów, Markowola, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków, Zwola;

12) w powiecie gostynińskim:

 1. w gminie gostynińskim miejscowości: Baby Dolne, Baby Górne, Belno, Bierzewice, Budy Kozickie, Feliksów, Gaśno, Huta Zaborowska, Jastrzębia, Jaworek, Kiełpieniec, Kozice, Lipa, Łokietnica, Mniszek, Mysłownia Nowa, Nagodów, Niecki, Nowa Wieś – na wschód od drogi 1422 W, Nowy Zaborów, Osada, Osiny, Podgórze, Polesie, Pomarzanki, Ruszków, Rybne, Sałki, Skoki, Skrzany, Sokołów, Solec, Stanisławów Skrzański, Stary Zaborów, Strzałki, Zieleniec,
 2. miasto Gostynin,
 3. w gminie Szczawin Kościelny miejscowości: Budy Kaleńskie, Helenów Trębski, Józefków, Krzymów, Lubieniek, Misiadla, Modrzew, Mościska, Osowia, Swoboda, Trębki, Tuliska, Witoldów, Wola Parcel, Wola Trębska.

 

§ 4. Na terenie powiatu gostynińskiego, sierpeckiego oraz mławskiego nie objętego obszarami, o których mowa w § 2 i § 3, wyznacza się obszar buforowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2020/687”.

§5.  Obszary, o których mowa w § 2 - 4 oraz § 11 określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym obszar zapowietrzony jest oznaczony kolorem czerwonym, obszar zapowietrzony z 1 km strefą obejmującą dodatkowe środki wymienione w § 11 oznaczony jest kolorem różowym, obszar zagrożony oznaczony jest kolorem niebieskim oraz obszar buforowy oznaczony jest kolorem szarym zakreskowanym.

§ 6. 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje podane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") oraz art. 2  rozporządzenia nr 2020/687.

2) Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1. ptaki utrzymywane” - drób i ptaki żyjące w niewoli;

2. „zakład komercyjny” - zakład, w którym drób jest hodowany lub utrzymywany w celu umieszczenia na rynku;

3. „zakład niekomercyjny” - zakład, w którym ptaki są utrzymywane na potrzeby własne lub jako zwierzęta domowe.

§ 7. 1.  Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach w których utrzymywane są ptaki, innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5)   prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a, ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4)przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;

9) przemieszczania skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:

a) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym,

b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym, lub

c) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

§ 8 . Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 7 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 29- 31 oraz 33-35 i art. 37, 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia.

§ 9 . 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, w zakładach w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5)  prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a, ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;

9) przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:

a) trzymanych poza obszarem zagrożonym,

b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym lub

c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne  epidemiologiczne na rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

§ 10 . Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 9 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 44, 46-47, 49-51 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia.

§ 11. 1. Na obszarze zapowietrzonym w miejscowościach wymienionych w ust. 3 nakazuje się ubój drobiu utrzymywanego w zakładach komercyjnych.

 1. Na obszarze zapowietrzonym w miejscowościach wymienionych w ust. 3 zakazuje się utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych.
 2. Miejscowości, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) w powiecie żuromińskim:

 1. w gminie Lubowidz miejscowości: Obórki, Zatorowizna, Mleczówka, Kipichy, Ruda, Galumin, Przerodki, Wylazłowo, Wronka, Suchy Grunt, Obórki, Płociczno,
 2. w gminie Kuczbork miejscowości: Bagienice Duże, Bagienice Nowe, Bagienice Małe, Szronka, Łążek, Krzywki Bratki,
 3. w gminie Siemiątkowo miejscowości: Pijawnia, Stare Budy Osieckie, Nowe Budy Osieckie, Budy Koziebrodzkie, Karolinowo, Osowa, Gutkowo, Wola Łaszewska,
 4. w gminie Lutocin miejscowości: Felcyn, Elżbiecin,
 5. w gminie Bieżuń: Mak, Adamowo;

2) w powiecie mławskim:

 1. w gminie Strzegowo miejscowości: Unikowo, Budy Wolińskie, Budy Giżyńskie, Giżyn, Giżynek, Stara Maryśka, Chądzyny-Kuski,
 2. w gminie Szreńsk miejscowości: Krzywki-Piaski, Grądek,
 3. ulica Krajewo w mieście Mława,
 4. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości Łomia, Parcele Łomskie, Cegielnia Lewicka,
 5. w gminie Szydłowo miejscowość Szydłowo,
 6. w gminie Stupsk miejscowości Kolonia-Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Sułkowo-Kolonia;

3) w powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Kosemin,
 2. w gminie Rościszewo miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki-Stara Wieś;

4) w powiecie gostynińskim w gminie Gostynin miejscowość Kleniew.

§ 12. Na obszarze buforowym stosuje takie same środki i odstępstwa, co środki i odstępstwa przewidziane w § 9 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.

§ 13. 1.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY".

 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY".
 2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§ 14. Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych i prywatnych na granicy obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

§ 15. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie, Kozienicach, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Sierpcu, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Wyszkowie oraz Żurominie, Staroście Ciechanowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Ciechanowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Wójtowi Gmin: Grudusk, Regimin, Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Prezydentowi Miasta Ciechanów, Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck, Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi miasta i gminy Żuromin, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtom Gmin: Lutocin, Siemiątkowo, Kuczbork-Osada, Staroście Węgrowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Węgrowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Węgrowie, Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej w Węgrowie, Wójtowi Gminy Sadowne, Burmistrzowi Miasta i Gminy Łochów, Staroście Wyszkowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wyszkowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wyszkowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, Wójtom Gmin: Brańszczyk i Długosiodło, Burmistrzowi Wyszkowa, Staroście Sierpeckiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Wójtom Gmin: Rościszewo, Zawidz, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Sierpc, Staroście Płockiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin, Wójtom Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Stara Biała, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Bulkowo, Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, Staroście Gostynińskiemu, Burmistrzowi Miasta Gostynin,  Wójtom Gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny,  Komendantowi Powiatowemu Policji w Gostyninie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gostyninie, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtom Gmin: Radzanów, Szreńsk, Strzegowo, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, Szydłowo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Burmistrzowi Miasta Mława, Staroście Ostrowskiemu, Wójtom Gmin: Andrzejewo, Małkinia Górna, Nur, Szulborze Wielkie,  Zaręby Kościelne, Ostrów Mazowiecka, Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowi Mazowieckiej, Staroście Sokołowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Wójtom Gmin: Ceranów, Kosów Lacki, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kozienicach, Staroście Przasnyskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przasnyszu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Przasnyszu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Wójtowi Gminy Czernice Borowe, Staroście Kozienickiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kozienicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kozienicach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Wójtom Gmin: Gniewoszów i Sieciechów, Staroście Płońskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Wójtowi Gminy Raciąż, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.

§ 16. Traci moc rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3717).

§17.  1.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.

 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 • autor: Wojewoda Mazowiecki, data: 2021-05-10

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09